Dierenartsen die u en uw huisdier kennen!

Onze praktijk heeft zich in 2001 aan de Ruijterstraat 6 in Lisse gevestigd en heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een praktijk waar de zorg voor uw huisdier hoog in het vaandel staat, een zorg die aansluit bij uw behoefte.

dierenarts lisse

Wij hebben een vacature!

Openingstijden

Binnen dierenartsenpraktijk Lisse werken wij uitsluitend op afspraak. Voordeel hiervan is dat wij voldoende tijd voor uw huisdier kunnen inplannen en dat er voor u nauwelijks wachttijd zal zijn.
Onze reguliere openingstijden zijn als volgt:

Maandag tot en met Vrijdag 9:00 - 12:00 uur  en 14:00 - 17:00 uur.

Naast deze openingstijden bestaat er over het algemeen ook mogelijkheid om, na telefonisch overleg, op andere tijdstippen een afspraak te maken.

Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks terecht van 9:00 - 12:00 uur  en 14:00 - 17:00 uur uur op telefoonnummer 0252-410847

Spoed

Wat te doen bij spoed?

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de openingstijden van onze praktijk, heeft Dierenartsenpraktijk Lisse een samenwerkingsverband met een aantal andere dierenartsenpraktijken in de Duin- en Bollenstreek. Mocht u buiten de openingstijden met spoed diergeneeskundige hulp nodig hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk:

0252-410847

Via het antwoordapparaat krijgt u dan te horen wie op dat moment de dienstdoende dierenarts is. Het is belangrijk dat u eerst telefonisch contact opneemt met de dienstdoende dierenarts voor overleg en, indien nodig, het maken van een afspraak.

Wie zijn wij?

Dierenarts Lisse Balie

Binnen Dierenartsenpraktijk Lisse werken wij met een klein team van  twee dierenartsen, Lisette Deutz en Paul Aarts en een gediplomeerd paraveterinair.
Het grote voordeel van een klein team zijn de korte lijnen binnen de praktijk en de persoonlijke benadering van u en uw huisdier.
Binnen onze praktijk heeft u in principe te maken met twee vaste dierenartsen. En als u dat kenbaar maakt, kunnen we ervoor zorgen, dat u steeds bij dezelfde vertrouwde dierenarts terecht kunt. Een dierenarts die u en uw huisdier kent!
Voordeel voor u is, dat u niet steeds aan een andere dierenarts uit hoeft te leggen wat de problemen zijn met uw huisdier. Voordeel voor uw huisdier is, dat deze gewend kan raken aan de behandelend dierenarts en de behandelend dierenarts weet hoe hij of zij moet omgaan met uw huisdier.

Lisette Deutz

Dierenarts Lisse Lisette Deutz

Lisette is in 1996 afgestudeerd als dierenarts. Haar speciale interesse gaat uit naar de chirurgie, interne geneeskunde, oncologie, dermatologie en oogheelkunde.

lees meer

Paul Aarts

Dierenarts Lisse Paul Aarts

Paul is in 1993 afgestudeerd als dierenarts. Zijn speciale interesse gaat uit naar consulten en u zult hem voornamelijk in de spreekkamer tegenkomen

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht

 • Curatieve diergeneeskundige zorg
 • Chippen van uw huisdier
 • Chirurgie
 • Urine- en ontlastingsonderzoek
 • Bloedonderzoek in de praktijk
 • Bloeddrukmeting
 • Gebitsverzorging
 • Oogdrukmeting
 • Ontwormen
 • Opname
 • Huis visite

Stetescope

Onder curatieve diergeneeskundige zorg verstaan we het beter maken van zieke dieren. Hiervoor volgen we een soort stappenplan, welke begint met de zogenaamde anamnese; wat zijn de klachten van uw huisdier en hoe doet uw huisdier het verder? Na dit gesprek met u volgt het algemeen klinisch onderzoek van uw huisdier. We kijken bijvoorbeeld naar de lichaamstemperatuur, de ademhaling en de pols, we controleren de slijmvliezen en de lymfeknopen. We luisteren naar hart en longen en voelen in de buik naar afwijkingen. Hiernaast kunnen we ook specifiek kijken naar bepaalde “delen” van uw huisdier: ogen, oren, gebit, poten enz.
 Aan de hand van dit lichamelijke onderzoek kunnen we mogelijk tot een behandelplan voor uw huisdier komen of we kunnen tot de conclusie komen dat nader onderzoek nodig is om tot een diagnose te komen. Te denken valt hierbij aan bloedonderzoek, urine onderzoek, ontlastingsonderzoek of beeldvormende diagnostiek. Al deze aanvullende onderzoeken zullen vooraf met u besproken worden, net zoals met u besproken zal worden tot welk behandelplan de gevonden uitslagen van de aanvullende diagnostiek zou kunnen leiden.Read More

NDGBinnen onze praktijk zijn wij een groot voorstander van het chippen van uw huisdier. Het voordeel hiervan zal duidelijk zijn. Gevonden huisdieren zijn zeer snel terug te brengen bij hun eigenaar.
Bij het chippen van uw huisdier brengen we een kleine chip onder de huid van het dier aan. Deze chip bevat een uniek nummer dat, door middel van registratie in een centrale databank, aan uw naam, adres en telefoonnummer gekoppeld wordt. Op deze manier is een gevonden huisdier snel terug te brengen bij de eigenaar. Overigens is hierbij wel van belang dat uw gegevens up-to-date gehouden worden.
Tevens is het voor het reizen met uw huisdier naar het buitenland verplicht dat uw huisdier gechipped is!!

OCentmdat wij binnen onze praktijk een groot voorstander zijn van het chippen van huisdieren bieden wij dit het hele jaar rond aan voor een relatief lage prijs van 25,75 euro!!!Read More

Binnen onze praktijk heeft Lisette Deutz zo’n 20 jaar ervaring met betrekking tot de chirurgie van de gezelschapsdieren.

Onze praktijk beschikt over een ruime, goed uitgeruste operatiekamer waar wij de meest voorkomende eerstelijns operaties kunnen uitvoeren. Om een zo veilig mogelijke narcose van uw huisdier te bewerkstelligen, hebben wij de beschikking over een modern gas-anesthesie apparaat en een zuurstof-generator. Voor het geval de stroom uitvalt, is dit apparaat uitgerust met een grote zuurstoffles.
Bij gas- of inhalatie-anesthesie wordt uw huisdier eerst in slaap gebracht met een injectie en daarna geïntubeerd. Hierbij brengen wij een steriele buis (endotracheaal tube) in de luchtpijp en blazen wij een manchetje rondom deze tube op. Deze manchet moet de ruimte tussen de tube en de luchtpijp goed afsluiten, om lekkage van de anesthesiegassen naar de OK te voorkomen. De manchet mag ook niet te hard worden opgeblazen, want dan ontstaat beschadiging van de luchtpijp. We gebruiken voor het verkrijgen èn handhaven van de juiste druk een speciaal apparaatje.

GasnarcoseapparaatDoor de tube wordt een gasmengsel bestaande uit zuurstof en slaapmiddel (Isofluraan) aan uw huisdier toegediend. Aan de hand van de uitslagen van intensieve monitoring, wordt de hoeveelheid slaapmiddel in het inademingsgas gereguleerd en uw huisdier in slaap gehouden.
De monitoring van de narcose vindt plaats door middel van een capnograaf, die de hoeveelheid CO2 in de uitgeademde lucht van uw huisdier meet. Tevens houdt onze capnograaf de diepte van de ademhaling en het aantal ademhalingen per minuut bij tijdens de operatie. In noodgevallen kunnen wij uw huisdier beademen via het anesthesietoestel of met behulp van een AMBU-bag. Ook bestaat de mogelijkheid om uw huisdier extra zuurstof toe te dienen als de situatie daarom vraagt.
Naast de capnograaf, kunnen we gebruik maken van een puls-oxymeter, welke de hoeveelheid zuurstof in het bloed en de hartslag van uw huisdier registreert.
Bij langdurige operaties is het mogelijk om de lichaamstemperatuur van de patiënt op peil te houden met een warmtemat en uw huisdier wat comfortabeler te laten liggen op een speciaal kussen. (Wij nemen aan, dat de patiënt bij het wakker worden dan een minder vervelend gevoel in de spieren zal hebben. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker..)

Bij bepaalde operaties (bijvoorbeeld wanneer we een stuk darm moeten openmaken of weghalen, wanneer bloedverlies heeft plaatsgevonden, bij een baarmoederontsteking of in andere gevallen, waarbij de patiënt in een slechte toestand aangeboden wordt) of in geval van lever- of nierfalen, kunnen wij bij uw huisdier voor de operatie een waakinfuus aanleggen. Met behulp van een druppelinfuus of infuuspomp dienen we dan tijdens de operatie vocht en eventueel medicatie toe.Read More

Binnen onze praktijk hebben wij de mogelijkheid tot het doen van urine- en ontlastingsonderzoek.

 

Urineonderzoek:

Urine onderzoek dierenHet standaard onderzoek van urine omvat onderzoek met behulp van een “stripje”. Hiermee kunnen wij kijken of er bloed of eiwit in de urine zit. Tevens kunnen we bekijken de urine suiker bevat en wat de zuurgraad van de urine is. Daarnaast kunnen we met een zogenaamde refractometer kijken naar het soortelijk gewicht van de urine.

 

struviet in urine

Na centrifugeren van de urine kunnen we in het sediment van de urine met behulp van een microscoop kijken naar allerlei cellen of neerslagen. Te denken valt aan bloedcellen, bacteriën, kristallen of niercellen. Verder is het mogelijk om een bacteriologisch onderzoek van de urine in te zetten. Voor verder specialistisch onderzoek kunnen we de urine van uw huisdier insturen naar verschillende laboratoria.

 

 

Ontlastingsonderzoek:

giardia

In de ontlasting van uw huisdier kunnen we kijken of bepaalde parasieten aanwezig zijn, die problemen zouden kunnen geven. Hiervoor zijn een aantal test beschikbaar. Voor uitgebreid parasitologisch onderzoek naar bijvoorbeeld Brillendoosjesgist sturen wij ontlasting op naar het laboratorium.

 Read More

Bloedonderzoek dierenIndien nodig hebben wij binnen onze praktijk de mogelijkheid om uitgebreid bloedonderzoek te doen van uw huisdier. Hiertoe beschikken wij over moderne apparatuur waardoor wij snel over de benodigde uitslagen kunnen beschikken.

Voor het bepalen van het bloedbeeld van uw huisdier (rode bloedcellen, bloedplaatjes, witte bloedcellen en hun verschillende onderverdelingen) beschikken wij over een Lasercyte. Dit is een apparaat, dat door middel van laserstralen de benodigde bepalingen uitvoert. Dankzij deze techniek is het mogelijk de jonge stadia van rode bloedcellen (reticulocyten) te tellen in het bloed. Tevens kunnen we een eventueel aanwezig ontstekings-bloedbeeld vaststellen en door het tellen van de bloedplaatjes kunnen we een beeld krijgen met betrekking tot de bloedstolling.

Serologisch onderzoek dierenDoor middel van serologisch onderzoek kunnen we een beeld krijgen van onder andere de werking van verschillende organen. Hierbij valt te denken aan de nieren, lever en schildklier. Tevens kunnen we bloedsuiker, elektrolyten en bloedeiwitten bepalen. Voor deze bepalingen maken wij gebruik van een VetScan.

Naast het gebruik van beide apparaten maken wij gebruik van een aantal snel-testen ( oa. ter vaststelling van alvleesklierontsteking bij de kat) en in een enkel geval sturen wij bloed op naar diverse laboratoria voor specifieke bepalingen, welke in de praktijk praktisch niet uit te voeren zijn.Read More

Ook bij uw huisdier kan er sprake zijn van een verhoogde bloeddruk. Omdat de verschijnselen die hiermee gepaard gaan pas in een gevorderd stadium aan het licht komen spreken we nog wel eens over een te hoge bloeddruk als “een sluipmoordenaar”. Een te hoge bloeddruk of hypertensie is een aandoening die voornamelijk bij oudere katten voorkomt en kenmerkt zich door een te hoge druk in de bloedvaten als het hart samentrekt. Een te hoge bloeddruk kan een groot aantal oorzaken hebben waarbij de belangrijkste nier- en schildklierproblemen zijn. Problemen die op kunnen treden door een te hoge bloeddruk kunnen zich uiten in problemen met de ogen, het hart, de nieren en de hersenen.

Binnen onze praktijk voeren wij bloeddrukmeting uit door middel van de oscillometrische methode, een gevoelige en weinig stressvolle methode voor uw huisdier. We meten de bloeddruk van uw huisdier door middel van een manchet om de staart of het voorpootje van uw dier. Door de druk in de manchet op te voeren en vervolgens langzaam af te laten nemen, meet het apparaat de bloeddruk van uw huisdier. Om een betrouwbare uitslag te verkrijgen herhalen we de meting een aantal keer en nemen we hiervan het gemiddelde.

Bloeddruk dierenOmdat het meten van de bloeddruk beïnvloed kan worden door stress bij uw huisdier, zullen wij in de meeste gevallen uw huisdier even opnemen binnen de praktijk om uw dier te laten wennen aan de omgeving.

Een dier met een te hoge bloeddruk is in principe goed te behandelen met medicijnen. Daarnaast is het van belang om een mogelijk onderliggende oorzaak aan te pakken!!Read More

Dieren gebit LisseNet als bij de mens is een goed gebit van groot belang voor uw huisdier. Een slecht gebit kan er immers voor zorgen dat uw huisdier problemen krijgt met eten, het kan zorgen voor een ontsteking van het tandvlees, tanden kunnen uitvallen en het kan zelfs een oorzaak zijn voor een ontsteking van het kaakbot of de binnenbekleding van het hart van uw huisdier. Daarnaast kan uw huisdier als gevolg van een slecht gebit gaan ruiken uit de bek. Veel van deze problemen kun u zelf proberen te voorkomen (voorkomen is immers beter dan genezen!) door op de voeding van uw huisdier te letten. Daarnaast kunt u kijken of uw de tanden van uw huisdier kunt poetsen. Bij katten zal dit niet al te gemakkelijk gaan, maar bij honden wil dit vaak wonderwel goed gaan.
Indien het gebit van uw huisdier toch problemen geeft, dan bestaat de mogelijkheid binnen onze praktijk om het gebit te laten reinigen. Hiervoor brengen wij uw huisdier onder narcose om vervolgens met speciale apparatuur het gebit ultrasoon (door middel van trillingen) te reinigen. Ook worden door ons losse of aangetaste elementen verwijderd. Als laatste polijsten wij het gebit van uw huisdier zodat het oppervlak van de tanden mooi glad wordt. Hierdoor wordt aanhechting van nieuw tandplaque vertraagd.Read More

OogdrukmetingBinnen onze praktijk bestaat de mogelijkheid om de druk in de oogbol van uw huisdier te meten. Een te hoge druk kan ontstaan door een verhoogde aanmaak van vocht in de oogbol, een verminderde afvoer van vocht vanuit de oogbol of een combinatie van beide. Er is dus eigenlijk sprake van een disbalans tussen aanmaak en afvoer. Een te hoge druk in de oog van uw huisdier kan leiden tot verminderd zicht, ernstige hoofdpijn, blindheid of verlies van het oog.

Glaucoom is een probleem dat heel snel of heel geleidelijk kan ontstaan en we kunnen glaucoom onderscheiden in primair glaucoom (veelal erfelijk) of secundair glaucoom. Hierbij vindt de oorzaak van de afwijkende druk zijn oorsprong in een onderliggend probleem (onder andere een gekantelde lens of tumoren in het oog).

Symptomen die kunnen duiden op glaucoom zijn onder andere:

 • Pijn
 • Veel knijpen met het oog
 • Roodheid van oogwit, met aanwezigheid van vele wat opgezette bloedvaatjes
 • Wijde pupil en/of troebeling van oog
 • Verkleuring van hoornvlies (blauwig)
 • Vermindering van gezichtsvermogen
 • Wat “down” zijn.

Door meting van de oogdruk door middel van een Tonovet is de druk in een oog vast te stellen. Deze meting is pijnloos en kan zonder verdoving van uw huisdier plaatsvinden. Bij een te hoge druk is het in eerste instantie zaak om met spoed door middel van medicatie de oogdruk te verlagen. Daarnaast moet de eventueel onderliggende oorzaak aangepakt worden. Een oogspecialist kan na uitgebreid onderzoek van het belangrijkste afwateringssysteem van het oog (gonioscopie) in kaart brengen van welk medicament uw huisdier het meest te verwachten heeft op de langere duur. Regelmatige controle van de oogdruk is essentieel om de dosering van de medicatie aan te passen.

Een verlaagde druk in de oogbol van uw huisdier kan het gevolg zijn van een ontsteking in het oog. Wanneer het hoornvlies ondoorzichtig is geworden, is het niet meer mogelijk om de afwijkingen in het oog zichtbaar te maken. Een oogdrukmeting kan dan helpen bij het stellen van de juiste diagnose en dus ook het kiezen van de juiste medicatie.Read More

Ontwormen van uw hond of kat is een onderdeel van de preventieve zorg van uw huisdier. Naast het feit dat wormen bij uw huisdier voor problemen kunnen zorgen, kunnen wormen ook een zoönose zijn; ze kunnen van dier op mens overgaan. Speciaal kinderen kunnen gevoelig voor worminfecties zijn.
Binnen onze praktijk houden wij ons aan de algemeen geldende adviezen met betrekking tot ontwormen zoals deze uitgebracht zijn door ESCCAP European Scientific Counsel Companion Animal Parasite. Op hun website (www.esccap.eu) kunt u nuttige informatie vinden over verschillende parasieten.

Ontwormschema’s voor katten zoals geadviseerd door ESCCAP:

 • Kittens op 3, 5 en 7 weken leeftijd, daarna maandelijks tot ze 6 maanden zijn.
 • Volwassen katten die niet buiten komen: 1 keer per jaar ontwormen.
 • Volwassen katten die buiten komen: 4 keer per jaar ontwormen
 • Melkgevende poezen dienen tegelijkertijd met de kittens ontwormd te worden.

Ontwormschema’s voor honden zoals aangegeven door ESCCAP:

 • Pups op 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd, daarna maandelijks tot ze 6 maanden zijn. Daarna minimaal 4 keer per jaar.
 • Melkgevende teven dienen tegelijktijd met de pups ontwormd te worden.

In sommige gevallen kan het raadzaam zijn uw huisdier met een hogere frequentie te ontwormen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0252 410847.

Ontwormen

 Read More

dog-in-hospitalIn een aantal gevallen kan het voorkomen dat uw huisdier opgenomen moet worden voor een behandeling die mogelijk een aantal dagen kan duren. Ook dieren die geopereerd moeten worden, worden door ons opgenomen op de dag van operatie. Deze operatiepatiënten mogen pas weer naar huis als ze goed zijn bijgekomen uit de narcose.
Voor opname van uw huisdier heeft onze praktijk een uitgebreide opname-ruimte, welke is voorzien van een aantal goed schoon te maken en te desinfecteren hokken. Tevens beschikt de praktijk over een zuurstofkooi met mogelijkheid van verwarming en een “couveuse” voor kleine huisdieren. Deze couveuse is ook geschikt voor zuurstof toediening en heeft een mogelijkheid tot verwarming.
In onze opname heerst altijd een aangenaam klimaat voor uw huisdier door middel van individuele ruimte verwarming. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor camera-observatie zodat wij uw huisdier dag en nacht goed in de gaten kunnen houden.Read More

In sommige gevallen kan het zijn dat dat u niet in de gelegenheid bent om met uw huisdier naar de praktijk kunt komen of dat u liever niet met uw huisdier naar de praktijk toekomt (denk hierbij bijvoorbeeld aan euthanasie van uw huisdier). In die gevallen is het mogelijk dat wij bij u aan huis komen. Deze visites vinden over het algemeen plaats aan het einde van de middag of zoveel eerder als binnen de praktijk in te plannen is.
Niet alle onderzoeken en behandelingen kunnen bij u aan huis uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bloedonderzoek, bloeddrukmeting of behandelingen waarbij de hulp van een assistente benodigd is. Daarom heeft een bezoek aan onze praktijk duidelijk de voorkeur. De kosten voor een huisbezoek liggen over het algemeen wel wat hoger dan bij een bezoek aan de praktijk.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over wat wel en niet mogelijk is: 0252 410847Read More

Wat zeggen patient-eigenaren over ons??

Heel deskundig, betrokken, en vertrouwd. Er wordt ruim de tijd genomen voor patiënt en eigenaar. Wij zijn heel erg blij en tevreden met onze dierenartsen en hun praktijk (assistente).

fam. Imanse

Lisse

 “Wij zijn blij met jullie als dierenartspraktijk, persoonlijk, betrokken en vriendelijk. Soof en Skye gaan zelf met plezier bij jullie naar binnen. Vooral omdat ze dan wat lekkers krijgen na afloop”

Kees en Marcella v.d. Zwet

Lisse

Prettige dierenartsen. Betrokken en ervaren. Eerlijk naar ons als eigenaar toe. Leggen alles goed uit en geven mogelijkheden aan. Samen met hen bekeken wat de beste optie’s waren voor behandeling. Geven reeel beeld van wat te verwachten. Niet dokteren om het dokteren.

fam. De Groot

Hillegom

Ik vind dierenartsenpraktijk Lisse een fijne praktijk om met mijn huisdieren te komen . Paul en Lisette zijn kundig , duidelijk en zorgzaam. Indien nodig maken ze altijd tijd voor de patiënt. Daarbij is er altijd tijd voor een persoonlijk praatje en een grapje op zijn tijd. Het is een praktijk waar ik mij als eigenaar gehoord voel over mijn huisdieren.

fam. Leder

Sassenheim

Wij zijn heel blij, dat wij bij deze kundige en meelevende Dierenartsenpraktijk met ons huisdier terecht kunnen. in het verleden met onze kat Vlekkie en nu met de poes Shiva. Wij ervaren dit als zeer prettig!!!

fam. Van ‘t Wout

Lisse

De dierenartsen zijn kundig, luisteren goed en nemen de tijd voor eigenaar en patient en zijn bovenal aardig en toegankelijk. Geen lange wachttijden. Ze leggen alles goed uit aan je. Toppertjes ! Wij vinden de praktijk netjes en schoon. Goede opvang en verzorging na behandeling.

fam. Boekel

Lisse

Dierenartsen praktijk Lisse is een moderne kliniek in Lisse voor kleine huisdieren. Sedert 2004 ben ik klant bij dierenarts Paul Aarts en heeft hij vele van onze huisdieren de revue zien passeren en kunnen helpen. Dit varieerde van knaagdieren en katten, tot diverse kleine en grote honden. Paul runt de praktijk samen met Lisette Deutz en hun assistente op een professionele en betrokken wijze. Er wordt geadviseerd vanuit een full service concept waarbij alle benodigde, persoonlijke dierzorg wordt aangeboden. Voorts werken de dierenartsen alleen op afspraak, zodat mijn dieren alle aandacht krijgen. Indien nodig wordt consult aan huis verleend. De behandel adviezen zijn helder en realistisch waarbij wordt meegedacht in het belang van zowel het dier als de eigenaar. Kortom, ik kan Dierenartsen Praktijk Lisse op basis van mijn persoonlijke ervaring van harte aanbevelen.

Edvard Hazebroek

Lisse


Een aantal van onze vrienden

Call Now Button