Chirurgie

Binnen onze praktijk heeft Lisette Deutz zo’n 20 jaar ervaring met betrekking tot de chirurgie van de gezelschapsdieren.

Onze praktijk beschikt over een ruime, goed uitgeruste operatiekamer waar wij de meest voorkomende eerstelijns operaties kunnen uitvoeren. Om een zo veilig mogelijke narcose van uw huisdier te bewerkstelligen, hebben wij de beschikking over een modern gas-anesthesie apparaat en een zuurstof-generator. Voor het geval de stroom uitvalt, is dit apparaat uitgerust met een grote zuurstoffles.
Bij gas- of inhalatie-anesthesie wordt uw huisdier eerst in slaap gebracht met een injectie en daarna geïntubeerd. Hierbij brengen wij een steriele buis (endotracheaal tube) in de luchtpijp en blazen wij een manchetje rondom deze tube op. Deze manchet moet de ruimte tussen de tube en de luchtpijp goed afsluiten, om lekkage van de anesthesiegassen naar de OK te voorkomen. De manchet mag ook niet te hard worden opgeblazen, want dan ontstaat beschadiging van de luchtpijp. We gebruiken voor het verkrijgen èn handhaven van de juiste druk een speciaal apparaatje.

GasnarcoseapparaatDoor de tube wordt een gasmengsel bestaande uit zuurstof en slaapmiddel (Isofluraan) aan uw huisdier toegediend. Aan de hand van de uitslagen van intensieve monitoring, wordt de hoeveelheid slaapmiddel in het inademingsgas gereguleerd en uw huisdier in slaap gehouden.
De monitoring van de narcose vindt plaats door middel van een capnograaf, die de hoeveelheid CO2 in de uitgeademde lucht van uw huisdier meet. Tevens houdt onze capnograaf de diepte van de ademhaling en het aantal ademhalingen per minuut bij tijdens de operatie. In noodgevallen kunnen wij uw huisdier beademen via het anesthesietoestel of met behulp van een AMBU-bag. Ook bestaat de mogelijkheid om uw huisdier extra zuurstof toe te dienen als de situatie daarom vraagt.
Naast de capnograaf, kunnen we gebruik maken van een puls-oxymeter, welke de hoeveelheid zuurstof in het bloed en de hartslag van uw huisdier registreert.
Bij langdurige operaties is het mogelijk om de lichaamstemperatuur van de patiënt op peil te houden met een warmtemat en uw huisdier wat comfortabeler te laten liggen op een speciaal kussen. (Wij nemen aan, dat de patiënt bij het wakker worden dan een minder vervelend gevoel in de spieren zal hebben. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker..)

Bij bepaalde operaties (bijvoorbeeld wanneer we een stuk darm moeten openmaken of weghalen, wanneer bloedverlies heeft plaatsgevonden, bij een baarmoederontsteking of in andere gevallen, waarbij de patiënt in een slechte toestand aangeboden wordt) of in geval van lever- of nierfalen, kunnen wij bij uw huisdier voor de operatie een waakinfuus aanleggen. Met behulp van een druppelinfuus of infuuspomp dienen we dan tijdens de operatie vocht en eventueel medicatie toe.

Call Now Button