Oogdrukmeting

OogdrukmetingBinnen onze praktijk bestaat de mogelijkheid om de druk in de oogbol van uw huisdier te meten. Een te hoge druk kan ontstaan door een verhoogde aanmaak van vocht in de oogbol, een verminderde afvoer van vocht vanuit de oogbol of een combinatie van beide. Er is dus eigenlijk sprake van een disbalans tussen aanmaak en afvoer. Een te hoge druk in de oog van uw huisdier kan leiden tot verminderd zicht, ernstige hoofdpijn, blindheid of verlies van het oog.

Glaucoom is een probleem dat heel snel of heel geleidelijk kan ontstaan en we kunnen glaucoom onderscheiden in primair glaucoom (veelal erfelijk) of secundair glaucoom. Hierbij vindt de oorzaak van de afwijkende druk zijn oorsprong in een onderliggend probleem (onder andere een gekantelde lens of tumoren in het oog).

Symptomen die kunnen duiden op glaucoom zijn onder andere:

  • Pijn
  • Veel knijpen met het oog
  • Roodheid van oogwit, met aanwezigheid van vele wat opgezette bloedvaatjes
  • Wijde pupil en/of troebeling van oog
  • Verkleuring van hoornvlies (blauwig)
  • Vermindering van gezichtsvermogen
  • Wat “down” zijn.

Door meting van de oogdruk door middel van een Tonovet is de druk in een oog vast te stellen. Deze meting is pijnloos en kan zonder verdoving van uw huisdier plaatsvinden. Bij een te hoge druk is het in eerste instantie zaak om met spoed door middel van medicatie de oogdruk te verlagen. Daarnaast moet de eventueel onderliggende oorzaak aangepakt worden. Een oogspecialist kan na uitgebreid onderzoek van het belangrijkste afwateringssysteem van het oog (gonioscopie) in kaart brengen van welk medicament uw huisdier het meest te verwachten heeft op de langere duur. Regelmatige controle van de oogdruk is essentieel om de dosering van de medicatie aan te passen.

Een verlaagde druk in de oogbol van uw huisdier kan het gevolg zijn van een ontsteking in het oog. Wanneer het hoornvlies ondoorzichtig is geworden, is het niet meer mogelijk om de afwijkingen in het oog zichtbaar te maken. Een oogdrukmeting kan dan helpen bij het stellen van de juiste diagnose en dus ook het kiezen van de juiste medicatie.

Call Now Button